HrOnline Ra Mắt Tính Năng Quản Trị Hệ Thống

25/07/2020 581

Quản trị hệ thống là công việc vô cùng quan trọng tại các doanh nghiệp. Hệ thống có ổn định thì mọi công việc mới đi vào hoạt động một cách suôn sẻ. Đặc biệt là công tác nhân sự tại các doanh nghiệp. Hiện nay việc quản trị hệ thống chưa được đồng bộ. Chính vì thế, việc áp dụng Tính năng quản trị hệ thống dựa trên công nghệ phần mềm vào công tác nhân sự được các doanh nghiệp chú trọng.

Hiểu được những khó khăn trên của các doanh nghiệp trong việc quản lý hệ thống công tác nhân sự tại các doanh nghiệp. CEO Nguyễn Thành Danh và những cộng sự của mình đã nghiên cứu và tạo lập ra Tính năng quản trị hệ thống dựa trên thành tựu từ công nghệ phần mềm, từ đó giúp doanh nghiệp quản lý và đồng bộ hệ thống hiệu quả.

HrOnline tích hợp tính năng quản trị hệ thống

Với Tính năng quản trị hệ thống, HrOnline giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề sau:

Khởi tạo và quản lý tài khoản người dùng, gắn với mỗi nhân viên trong Doanh nghiệp

Khởi tạo và quản lý tài khoản người dùng dễ dàng

Tính năng quản trị hệ thống của HrOnline giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo tài khoản cho người dùng nếu người dùng mới vào hệ thống, sau đó sẽ gắn nhân viên vào trong danh sách nhân viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó doanh nghiệp có thể gắn thêm các chức năng cho nhân viên nếu muốn nhân viên thực hiện chức năng đó. Việc quản lý chi tiết tài khoản nhân viên và những gắn kết những nhân viên với nhau giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tài khoản nhân viên, dễ dàng kiểm soát và theo dõi...

Tạo lập nhóm quyền theo từng chức năng của nhân viên: 

Tạo lập nhóm quyền theo từng chức năng của nhân viên

Đây cũng là một trong những Tính năng nổi bật của HrOnline, tạo nhóm quyền linh hoạt, chi tiết theo từng nhân viên, phòng ban, chứ không fix cứng như các phần mềm quản lý nhân sự khác ngoài thị trường. Tính năng này giúp doanh nghiệp có thể linh hoạt trong việc tạo các nhóm quyền cho nhân viên và có thể thay đổi chức năng và phân loại quyền nếu có sự thay đổi về chức vụ hay phòng ban của nhân viên. Việc phân quyền chi tiết và cụ thể cho từng nhân viên, từng phòng ban, từng chi nhánh sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát nhân viên làm việc hiệu quả. Có thể nắm bắt tình hình nhân viên và có thể truy xuất thông tin quyền nhân viên và người phụ trách dễ dàng.

Lựa chọn nhóm quyền cho từng tài khoản đã tạo lập

Việc lựa chọn nhóm quyền cho từng tài khoản tạo lập là vô cùng quan trọng tại các doanh nghiệp. Dựa vào những nhóm quyền mà các doanh nghiệp tạo lập, nhân viên sẽ biết mình sẽ có những quyền hạn gì trong công việc và trách nhiệm của mình là gì để có thể hoàn thành công việc tốt nhất. Tích hợp nhóm quyền cho từng tài khoản giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý nhân viên theo các nhóm quyền đã tạo, giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên.

Ngoài Tính năng quản trị hệ thống, HrOnline còn có các Tính năng khác như:

Đổi tên tài khoản và mật khẩu cho user

Đây là một trong những tiện ích mà HrOnline đã đánh bại các đối thủ khác để trở nên nổi bật trên thị trường. Giúp các doanh nghiệp dễ dàng đổi tên tài khoản nếu như nhân viên muốn thay đổi hoặc có thể thay thế nhân viên mới vào vị trí này để đỡ tốn thời gian cho việc tạo tài khoản và phân quyền...Bên cạnh đó để đảm bảo việc bảo mật thông tin HrOnline cho phép người quản trị có quyền cấp phép đổi mật khẩu cho tài khoản user. Việc này giúp tăng độ bảo mật trong bảo mật thông tin cho toàn hệ thống.

Tạo mới, chỉnh sửa và cho phép xóa tài khoản và xóa quyền

Tạo mới, chỉnh sửa và cho phép xóa tài khoản và xóa quyền

Việc cho phép tạo mới, chỉnh sửa, xóa quyền và xóa tài khoản sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện thao tác phân quyền cho các tài khoản. Có thể tạo mới , phân quyền cho nhân viên mới vừa có thể xóa quyền hoặc xóa tài khoản nếu nhân viên chuyển công tác hoặc nghỉ việc.. 

Quản lý chi tiết bao nhiêu người dùng cho toàn hệ thống

Từ việc cho phép tạo lập và phân quyền cho từng user, HrOnline còn tích hợp và báo cáo chi tiết có bao nhiêu user trong hệ thống và các user này phân theo những nhóm nào, đang giữ các quyền gì. Từ đó giúp bạn đánh giá nhóm user hiệu quả, nhóm user chưa hiệu quả, những nhân viên nào làm việc tốt và những nhân viên nào làm việc chưa tốt, giúp doanh nghiệp bạn đưa ra những kế hoạch khen thưởng và phê bình phù hợp.

Trên đây là bài viết chia sẻ của HrOnline về Tính năng quản trị hệ thống. Hy vọng với những tiện ích từ Tính năng quản trị hệ thống sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý hệ thống nhân sự hiệu quả. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thể về giải pháp quản lý nhân sự tại doanh nghiệp.

Nguồn: https://hronline.vn/bai-viet-pho-bien-noi-bat

  • TAGS